Оптимистични ли сте за бъдещето на България?

сряда, 20 август 2014 г.

Може да поръчате обучение или коучинг сесия за Вас или Вашия екип на тема: Управление на емоционалните инвестиции
  Може да си поръчате обучение или инидивидуална коучинг сесия!

ЕДНОДНЕВНО БУТИКОВО ОБУЧЕНИЕ ЗА МАЛКИ ГРУПИ
 „УПРАВЛЕНИЕ НА ЛИЧНИТЕ ЕМОЦИОНАЛНИ ИНВЕСТИЦИИ

Целта на обучението е да Ви запознае с Емоционалната интелигентност и нейното влияние върху личния успех и ефективността при преживяванията на различни събития в живота Ви. В модулите на обучението е заложен акцент върху иновативни стратегии за ефикасно емоционално инвестиране в събития, житейски кризи, промени и конфликти.
За първи път ще се запознаете със система за създаване на личностен емоционален бюджет, като в края на обучението сами ще създадете свой за определен жизнен период.

     Как и колко да инвестираме емоция?
Чрез преодоляване на съпротивите, ерозия на доверието и рационализиране на необходимите умения за пълноценни взаимоотношения, Вие ще се научите да инвестирате своя емоционален капитал стратегически и целенасочено.ПРОГРАМА

Модул 1. Какво е Емоционална интелигентност?
В модула се представят теоретични и практико-приложни аспекти на Емоционалната интелигентност и нейното влияние върху личния успех и ефективността в живота. Ще бъдат представени различни модели на поведение с акцент върху „Тъмната страна” на Емоционалната интелигентност.

Модул 2. Емоционална интелигентност и индивидуални различия
В този модул участниците ще разберат за индивидуалните различия на Емоционална интелигентност и различни поведенчески прояви. Ще се запознаят с индивидуалните си профили, като обърнат внимание на поведенческите индикатори за висока и ниска Емоционална интелигентност. Участниците ще могат да обсъдят в малката група възможни алтернативи и стратегии за Управление на личните си инвестиции в житейски събития чрез Емоционална интелигентност.

Модул 3. Как се създава личен емоционален бюджет?
В модула са заложени практически упражнения за създаване и управление на личен емоционален бюджет. Целта е участниците да развият умения за създаване и управление на дългосрочна лична стратегия за поддържане на висок емоционален капитал. Чрез различни техники, участниците ще се научат да инвестират ефикасно емоциите си, с цел постигане на лична ефективност в различните аспекти на живота им.

Няма коментари:

Публикуване на коментар