Оптимистични ли сте за бъдещето на България?

сряда, 20 август 2014 г.

Може да поръчате обучение или коучинг сесия за Вас или Вашия екип на тема: Управление на емоционалните инвестиции
  Може да си поръчате обучение или инидивидуална коучинг сесия!

ЕДНОДНЕВНО БУТИКОВО ОБУЧЕНИЕ ЗА МАЛКИ ГРУПИ
 „УПРАВЛЕНИЕ НА ЛИЧНИТЕ ЕМОЦИОНАЛНИ ИНВЕСТИЦИИ

Целта на обучението е да Ви запознае с Емоционалната интелигентност и нейното влияние върху личния успех и ефективността при преживяванията на различни събития в живота Ви. В модулите на обучението е заложен акцент върху иновативни стратегии за ефикасно емоционално инвестиране в събития, житейски кризи, промени и конфликти.
За първи път ще се запознаете със система за създаване на личностен емоционален бюджет, като в края на обучението сами ще създадете свой за определен жизнен период.

     Как и колко да инвестираме емоция?
Чрез преодоляване на съпротивите, ерозия на доверието и рационализиране на необходимите умения за пълноценни взаимоотношения, Вие ще се научите да инвестирате своя емоционален капитал стратегически и целенасочено.ПРОГРАМА

Модул 1. Какво е Емоционална интелигентност?
В модула се представят теоретични и практико-приложни аспекти на Емоционалната интелигентност и нейното влияние върху личния успех и ефективността в живота. Ще бъдат представени различни модели на поведение с акцент върху „Тъмната страна” на Емоционалната интелигентност.

Модул 2. Емоционална интелигентност и индивидуални различия
В този модул участниците ще разберат за индивидуалните различия на Емоционална интелигентност и различни поведенчески прояви. Ще се запознаят с индивидуалните си профили, като обърнат внимание на поведенческите индикатори за висока и ниска Емоционална интелигентност. Участниците ще могат да обсъдят в малката група възможни алтернативи и стратегии за Управление на личните си инвестиции в житейски събития чрез Емоционална интелигентност.

Модул 3. Как се създава личен емоционален бюджет?
В модула са заложени практически упражнения за създаване и управление на личен емоционален бюджет. Целта е участниците да развият умения за създаване и управление на дългосрочна лична стратегия за поддържане на висок емоционален капитал. Чрез различни техники, участниците ще се научат да инвестират ефикасно емоциите си, с цел постигане на лична ефективност в различните аспекти на живота им.

Управление на емоционалните инвестиции

Добре е всеки човек, който държи на баланса в емоциите си, да изготвя периодичен индивидуален емоционален бюджет. Какво представлява той? 
В зависимост от разхода, инвестирането и прихода на емоции при житейските ситуации, кризи, травмиращи събития или щастливи и радостни моменти, ние се чувстваме различно – удовлетворени и оптимистични, или изчерпани и песимистични. Много често не обръщаме внимание на това, че емоциите ни са важен психичен ресурс, който управлява поведението, мотивацията, взаимоотношенията, регулира самовъзприемането, импулсивността и дозира нашия самоконтрол. Важно е да подчертаем, че емоциите са важния елемент в поведението ни, който предопределя личната ефективност и успех!
Изготвянето на средносрочен емоционален бюджет за период от една до три години, в който се залагат личните цели, задачи и дейности, ще ви даде представа за необходимите за вас приходи и разходи от емоции, които ще са необходими за осъществяване на планираните дейности и събития.
Правилното осчетоводяване на емоциите е подходяща стратегия за тези, които отчитат за себе си повече непропорционален и некомпенсиран разход на емоции в житейската си история. Счетоводната отчетност на емоции е тази лична равносметка, която правим в моменти на рязко изчерпване на емоционалния си ресурс без да знаем, че приходната част е необходимо да се планира предварително и съзнателно да се залага.
Ако си изготвите личен счетоводен стандарт и бюджет на емоциите си ще може да се радвате дългосрочно на добри взаимоотношения, ефективна емоционалност, благополучие и адекватен самоконтрол.
Ще научите за евентуално наличие на дефицит във вашия емоционален бюджет, който изразява превишаването на разходите над приходите на емоциите и как да го покриете чрез емоционален кредит от близки за вас хора или предстоящи събития.

Приятели, побързайте да научите как да управлявате личните си емоционални инвестиции и да създадете свой емоционален бюджет!
Научете повече тук: www.smartstrategiesbg.eu